منو
تماس
IMG 1034

جشن بازنشستگی در مجتمع تجاری دنیای آرزو

به همت خیر محترم مدرسه ساز جناب آقای مهندس شاهسوارانی، از 30 سال خدمت آقای عرب خزائلی مدیر آموزش و پرورش شهرستان میاندرود تجلیل به عمل آمد. در جلسه ستاد راهبردی بنیاد فرهنگی آرش مدیران 20 مدرسه حضور داشته و برای آقای علیجانی، مدیر جدید این شهرستان آرزوی موفقیت نموده اند.