منو
تماس
طبقات » طبقه منفی یک

این طبقه به مساحت 3035 مترمربع دارای پارکینگ VIP به مساحت 1200 مترمربع و فضای مشاعات به مساحت 1335 مترمربع و 8 غرفه 28 متری برای فوت کورت و 500 مترمربع فضای مارکت می‌باشد. در این طبقه آسانسورهای نفربروحمل بار به همه‌ی طبقات دسترسی دارد.

2
+
00 v2