منو
تماس
اخبار » تفاهم نامه همکاری در راستای ارتقای سطح دانش و آگاهی
meeting

تفاهم نامه همکاری در راستای ارتقای سطح دانش و آگاهی

طی جلسه ای در دنیای آرزو - ساری تفاهم نامه ای بین مرکز بهداشت استان مازندران و شبکه بهداشت و درمان میاندرود، بنیاد فرهنگی آرش و همچنین بنیاد موسسه خیریه امدادگران عاشورایی مازندران نوشته شد که  این تفاهم نامه در راستای ارتقای سطح دانش و آگاهی و مهارت معلمان دانش آموزان و خانواده های آنان برای کاهش عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر دار می باشد.

متن تفاهم نامه از فایل PDF درج شده قابل مشاهد است.