منو
تماس
اخبار » تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه
392509 701 v2

تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه

یتیمان جز دو چشم تر ندارند / به غیر از خاک غم بر سر ندارند چو مادر مرده ها باید فغان کرد / که طفلان علی مادر ندارند

 

روابط عمومی مرکز سرگرمی تفریحی دنیای آرزو ساری