اختتامیه جشنواره رستورانهای محبوب در بابلسر

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره رستورانهای محبوب مردم مازندران در سالن مجتمع پذیرایی میزبان بابلسر  برگزار شد.

جشنواره رستوران محبوب با نمایشگاه مواد غذایی، تجهیزات رستورانی و صنایع وابسته  همراه بوده ، معرفی رستوران‌های برتر مازندران نیز براساس نظرسنجی مردمی، آشنایی با روش‌های جذب گردشگر در صنعت رستوران و مشتری ‌مداری، راهکارهای نوین برندینگ و مارکتینگ و آشنایی با آداب میزبانی و تشریفات ازجمله اهداف این جشنواره بود.

 نخستین جشنواره رستوران محبوب در طی دو روز در مجتمع توریستی بابلسر ،توسط گروه بین‌المللی فرا زمان و با همراهی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جامعه هتل‌داران و رستوران‌های مازندران برگزار شد.

دنیای آرزو ساری به عنوان حامی مالی و معنوی در این جشنواره حضور داشت.

  • 29 مهر ماه 1396
  • 14197

اختتامیه جشنواره رستورانهای محبوب در بابلسر

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره رستورانهای محبوب مردم مازندران در سالن مجتمع پذیرایی میزبان بابلسر  برگزار شد.

جشنواره رستوران محبوب با نمایشگاه مواد غذایی، تجهیزات رستورانی و صنایع وابسته  همراه بوده ، معرفی رستوران‌های برتر مازندران نیز براساس نظرسنجی مردمی، آشنایی با روش‌های جذب گردشگر در صنعت رستوران و مشتری ‌مداری، راهکارهای نوین برندینگ و مارکتینگ و آشنایی با آداب میزبانی و تشریفات ازجمله اهداف این جشنواره بود.

 نخستین جشنواره رستوران محبوب در طی دو روز در مجتمع توریستی بابلسر ،توسط گروه بین‌المللی فرا زمان و با همراهی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جامعه هتل‌داران و رستوران‌های مازندران برگزار شد.

دنیای آرزو ساری به عنوان حامی مالی و معنوی در این جشنواره حضور داشت.

  • 14197 |
  • 29 مهر ماه 1396